آموزش استفاده از نگارش آفلاین

براي دريافت نگارش جديد به صورت آفلاين دو روش وجود دارد

روش اول: يكي از روشها دانلود نگارش جديد مي باشد كه فايل دانلود شده هميشه به صورت زيپ شده(فشرده) مي باشد كه كافيه اين فايل از فشردگي خارج كرده و محتويات آن را در پوشه program filr داخل پوشه پژوهش و در داخل اين پوشه داخل مقطع مربوطه قرار دهيد كه چگونگي اينكار در فيلم آموزشي زير نشان داده شده است

  دانلود فيلم آموزشي اعمال نگارش جديد

 

 

يك نكته خيلي مهم قبل از مطالعه روش دوم: نگارشهاي جديدي كه بارگذاري مي گردد در دبيرستان با نام dana و در راهنمايي با نام rahnemaee ايجاد مي گردند من براي اينكه شماره هر نگارش مشخص گردد اينها را تغيير نام داده و بعد از عبارت دانا و راهنمايي شماره نگارش را هم مي نويسم مثلا dana20-4 يعني اين نگارش مربوط به دبيرستان و نگارش 20/4 مي باشد  در روش دوم مسير فقط نام هاي اصلي را قبول مي كند و هر گونه تغير نام قابل دريافت نمي باشد بنابراين قبل از اجراي اين مرحله نام نگارش را تغيير داده و شماره را حذف تا عبارت dana و rahnemaee به طور خالي باقي بماند

در روش دوم دريافت نگارش به صورت آفلاين كافيه فايل را دانلود كرده و از فشردگي اصلا خارج ننماييد و اين فايل را داخل يك پوشه قرار دهيد  سپس از هلپر برنامه از گزينه ((بروز رساني سيستم)) گزينه ((دريافت و نصب فايل نگارش جديد سيستم مدرسه الكترونيك)) را اجرا نماييد سپس از شما مسيري خواهد خواست شما مسيري كه پوشه را ايجاد و فايل را در اين پوشه قرار داده بوديد انتخاب و روي پوشه كليك خواهيد كرددر شکل زیر من پوشه ای به نام New folder ایجاد کرده ام و نگارش جدید را بدون آنکه از فشردگی خارج کنم داخل این پوشه قرار داده ام

به هيچ وجه وارد پوشه نشده و فقط روي پوشه كليك خواهيد كرد

بعد از انتخاب پوشه ok و سپس ((تاييد)) را خواهيد زد با اين كار نگارش جديد اعمال خواهد شد