• دانلود هلپر توصیفی / 12

نکته :

  • برای استفاده از هلپر ، می بایست هلپر فعلی را جایگزین هلپر قبلی کنید.
  • برای این منظور فایل را دانلود کنید ، از حالت فشرده خارج کنید. آن را داخل پوشه توصیفی قرار دهید.
  • حتی اگر فایل را از فشرده شده خارج و آن را روی دسکتاپ هم بریزید و اجرا کنید ، بدون اشکال کار می کنید..