شماره موبایل مدیر و معاونین

اطلاعات مدیر و معاون مدرسه (1)

  • بخش مشخصات مدرسه

  • مشخصات مدیر

  • مهم: جهت دریافت پیامک
  • مشخصات معاون اجرایی

    اگر بجز مدیر، فردی مسئولیت انجام امور امتحانات مدرسه را دارد، نام و شماره تماس وی نیز جهت دریافت پیامک از طرف امتحانات وارد نمایید.
  • *مهم: جهت دریافت پیامک

چنانچه پس از کلیک به روی دکمه “ارسال اطلاعات” یک صفحه سفید بدون هیچ پیامی مشاهده کردید ، درخواست شما ثبت شده و مشکلی ندارد.