درخواست تمبر 97

فرم درخواست تمبر

  • بخش مشخصات مدرسه

  • تعداد تمبر مورد نیاز

    نکته : تعداد تمبر مورد نیاز هر مدرسه: برای کارنامه نوبت دوم دانش آموزان همه پایه ها نیاز به تمبر میباشد. + گواهینامه های دانش آموزان کلاس ششم/نهم/دیپلم نیز تمبر می خواهد.

چنانچه پس از کلیک به روی دکمه “ارسال اطلاعات” یک صفحه سفید بدون هیچ پیامی مشاهده کردید ، درخواست شما ثبت شده و مشکلی ندارد.